Değerli Paydaşlarımız,

Çalık Gayrimenkul, genç şirketlerimizden biri olmasına rağmen, Çalık Grubu’nun köklü ve zengin kurum kültürü ve değer yaratma motivasyonu sayesinde sektördeki girişimciliğin en başarılı örneklerini sergiliyor. Çalık Holding'in yurt içi gayrimenkul projelerinin gelişim, yatırım ve pazarlama süreçlerini yönetmek üzere kurulan Çalık Gayrimenkul; tarihe, kültüre, mimari dokuya duyarlı, insana saygılı projelerle yüksek standartlı iş ve yaşam alanları inşa ediyor.

Finansal istikrarı sağlama yönünde belirlenen ekonomi politikalarına bağlı olarak büyüme yavaşlasa da hem ekonomi hem de gayrimenkul sektörü için oldukça pozitif bir tabloyla karşı karşıyayız. Makroekonomik göstergelere bakıldığında, özellikle gayrimenkul sektörü adına pozitif trendler net biçimde görülebiliyor. Ekonomimiz IMF’ye göre 2014’te %3, Dünya Bankası’na göre %3,5 büyüyecek. Dünya Bankası’nın Türkiye için 2015 büyüme tahmini ise %3,9. Türkiye ekonomisindeki büyüme hızı dünya ortalamasının biraz altında olmakla birlikte, %1,3 büyümesi beklenen Avro Bölgesi’nin, %1,4 büyümesi öngörülen Brezilya’nın ve %0,5 büyümesi öngörülen Rusya’nın hayli üzerinde bir performans ortaya koymaya devam ediyor.

PwC'nin "Gayrimenkul 2020: Geleceği İnşa Etmek / Real Estate 2020:Building The Future" raporu, gelişmekte olan pazarlar başta olmak üzere hızlı kentleşme ve demografik değişimle birlikte 2020 yılına kadar gayrimenkul sektörünün dünya genelinde önemli bir büyümeye sahne olacağına işaret ediyor. 2012 yılında 29 trilyon dolar olan yatırım yapılabilir gayrimenkul varlıklarının değeri yüzde 55'lik bir artışla 2020 yılına kadar 45,3 trilyon dolara ulaşacak. Bu yükseliş trendinin 2030 yılına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Orta Doğu ve Afrika'da 2012'de 1,5 trilyon dolar olan toplam yatırım yapılabilir gayrimenkulün, 2020 yılına kadar yüzde 62 artarak 2,5 trilyon dolarlık değere ulaşacağı yönündeki tahminler de bulunduğumuz bölge nedeniyle Grubumuzu doğrudan ilgilendiriyor.

Ekonomilerde tüm zamanların en büyük sosyal göçünün yaşanacağı, bunun da inşaat alanında oldukça büyük bir artışı beraberinde getireceğine dair değerlendirmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Zira Türkiye’de de kırsal yerleşmelerden kente göç büyük bir hızla sürüyor, kentleşme oranı ve konut talebi de aynı hızla artıyor. Türkiye’de 60 milyonluk bir nüfus kentlerde yaşıyor. 2023 projeksiyonlarına göre kentlerde yaşayan nüfus yüzde 78’den yüzde 84’e ulaşarak 70 milyonu aşacak. Yabancı yatırımcı ilgisinin de giderek arttığını görüyoruz. Yabancılara yapılan satışlarda 2014’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,5 artış var.

Keza siyasi otoritenin yapı stokunun güvenli ve sağlıklı olması amacıyla yürürlüğe koyduğu kentsel dönüşüm düzenlemeleri de ek olarak milyonlarca yeni konut talebi ortaya çıkardı. Türkiye’de afet riski altında bulunan yaklaşık 7 milyon konut yeniden yapılacak. Bu da yaklaşık 350-400 milyar dolarlık bir bütçe anlamına geliyor.

Tüm bu faktörlerin yanı sıra, 3. Boğaz Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kanal İstanbul gibi mega projeler de, öncelikli faaliyet sahamız İstanbul’da gayrimenkul emlak geliştirme sektörüne büyük ivme kazandıracaktır.


Çalık Gayrimenkul farklılaşarak büyüyor

Sektör uzun vadede büyümeye ve ekonomiye öncülük etmeye devam edecek. Çalık Gayrimenkul’ün rekabette farklılaşması da bu noktada ortaya çıkıyor. Dünyanın önemli ticaret ve finans merkezlerinden, dev metropollerinden biri olan İstanbul’un tarihine ve kültürüne özgü kimliğini yansıtan gayrimenkul projeleriyle gelişimini sürdürmesi gerekiyor. Projelerimizi bu hedef doğrultusunda şekillendiriyoruz.

Gayrimenkul projelerinin hızla artan nüfusa, büyüyen ticaret hacmine ve gelişen ekonomiye en iyi karşılık verecek planlama ve teknik çözümleri içermesi gerekli ancak tek başına yeterli değil. Dolayısıyla mimari tarz olarak otantik kültürle modern anlayışın en iyi sentezini yapabilmeyi temel bir yaklaşım olarak benimsiyoruz. Ülkeler yerine giderek şehirlerin öne çıktığı dünyada İstanbul’un prestijini ve rekabet gücünü yükseltecek bu anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz.

O nedenle Çalık Gayrimenkul’ün Beyoğlu Belediyesi ile geliştirdiği Taksim 360 Projesi, sadece şirketimiz için değil İstanbul için de örnek bir medeniyet projesidir. Taksim 360, Türkiye’de kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapılan ilk kentsel yenileme projesidir.

Tarihi binaların restore edilerek, diğer yapıların aslına uygun olarak çağdaş bir mimari yorumla yenilenmesi anlamına gelen kentsel yenileme tarihi, kentsel, sosyolojik ve mimari boyutları olan karmaşık bir süreci başarıyla yönetmeyi gerektirir. Çalık Gayrimenkul olarak Taksim 360’de bunu başardığımıza inanıyoruz. Ofis ve her biri ayrı tasarıma sahip rezidans daireleri satışa sunulan Taksim 360 hem İstanbul’un kalbinde yer alan konumu hem de yüksek bir kültürü temsil eden iş ve yaşam standartları sunma özelliğiyle yatırımcıların gözdesi durumunda.

Çalık Gayrimenkul, Türkiye’de Taksim 360 ile ilk kentsel yenileme projesini gerçekleştiren gayrimenkul şirketidir. Kentsel yenileme uzmanlığı, Çalık Gayrimenkul’ü rakiplerinden ayıran en önemli farklardan biridir. Taksim 360 ofis ve rezidansları olarak projenin 2. etabında; fiziki yapıların yenilenmesi ve çevresel şartların iyileştirilmesi, kültürel ve tarihi mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması, bölgesinin karakteristik dokusu bozulmadan nitelikli bir yaşam merkezi olarak canlandırılması hedefleniyor.

Geçmişin değerlerini günümüze taşıyan bir mimari anlayışıyla hayat bulan İstanbul’un en prestijli ve özel markalı konut projelerinden Üsküdar’daki Şehrizar Konakları, Çalık Gayrimenkul’un kentleşme anlayışını mükemmel yansıtan eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Ataşehir’de Uluslararası İstanbul Finans Merkezi’ndeki “Metropol İstanbul” projemiz ise özgün ve iddialı kentsel tasarımı, mimari-teknik özellikleri ve konumu ile dünya standartlarında bir proje olma niteliği taşıyor. Proje; rezidans kuleleri, alışveriş merkezi ve rekreasyon alanlarıyla kendi sınıfında dünyanın en büyük karma projelerinden biri olma iddiamızı yansıtıyor. Blok satışlarla gündeme gelen “Metropol İstanbul” projesine uluslararası yatırımcıların ilgisi artarak sürüyor. Çalık Gayrimenkul’ün emlak projeleri, İstanbul şehriyle sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziki alışverişin maksimum seviyede verimli olmasını sağlayacak bir planlamayla geliştiriliyor. Projelerimiz, şehrin kesişme ve merkezi noktalarında konumlanması, ana arterler ile toplu taşıma sistemlerine yakınlığı ve lojistik üstünlükleriyle de farklılaşıyor.

17 ülkede 30.000 çalışanıyla faaliyet gösteren Grubumuzun bünyesinde yer alan arazi geliştirme, yatırım ve pazarlama şirketimiz Çalık Gayrimenkul ile İstanbul’un en önemli bölgelerinde kentsel yenileme, ofis, konut ve ticaret alanında doğaya saygılı, tarihi dokuyla uyumlu kente değer katan büyük ölçekli projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

Saygılarımla,

Ahmet Çalık
Yönetim Kurulu Başkanı